Start.bg
За Start.bg
Стани редактор
Регистрация
Редактори
Стани приятел
F.A.Q
Реклама

За Start.bg

"Инвестор.БГ" АД

Публично дружество, акциите му се търгуват на регулиран пазар, поради което е налице изключението на § 2, ал. 1, т. 1 от ЗМИП.


Start.bg е най-големият български онлайн каталог, създаден от потребители за потребители. Част е от групата сайтове на интернет компанията ?нвестор.БГ АД

Сайтът Start.bg започна дейността си през април 2004 година. Той представлява онлайн каталог с линкове към най-интересните и полезни сайтове в българското и международно интернет пространство, разпределени по теми.

Всяка тема в Start.bg e отделна страница и се поддържа от редактор, който е специалист в съответната област или има голям интерес към нея. Всички редактори са външни сътрудници на Start.bg. Към момента техния брой е над 400.

Каталогът съдържа почти 2000 готови тематични страници и над 340 000 линка. Дневните посещения на сайта са 300 000.

Start.bg намира своето място в Топ 10 на най-посещаваните български сайтове.

За удобство на потребителите са предложени 3 различни метода на групиране на подстраниците в Start.bg.

1. Тематичен каталог - в 22 основни категории, всяка от които се състои от няколко по-конкретни подкатегории са подредени тематично всички страници на Start.bg

2. Азбучен каталог - съдържа всички теми на Start.bg, подредени по азбучен ред

3. Регионален каталог – съдържа темите, свързани с градове и държави, подредени по географско местоположение


Според вида си, линковете в каталога Start.bg биват няколко вида:

- Обикновен линк – линк без специално обозначение, маркиран с

- VIP линк – платен линк. Обозначава се с

- Препоръчан линк – това е линк, който редакторът на страницата счита за особено полезен и интересен. Обозначава се с

- Линк към статия в Start.bg – обикновено съдържа авторска или компилирана информация, важна за конкретната тема.

Обозначава се с

- Видео линк – това е линк към видео клип, който може да се гледа директно в Start.bg. Обозначава се с

- Линкове към страници от Start.bg - обозначени с

- Линкове към категории и подкатегории на тематичния каталог - обозначени с

Start.bg дава възможност на потребителите си да участват в развиването и обогатяването на каталога.

?зползвайки опцията „Предложи линк”, активна на всяка от подстраниците в Start.bg, на редакторите могат да се предлагат линкове, свързани с разработваната от тях тематика. Как точно става това прочетете тук

Повече информация за това как може да станете един от редакторите на Start.bg и какви са условията може да прочетете тук

В Start.bg e интегрирана и безплатна поща Mail.Start.bg. Пощата предоставя място от 100 MB, няма ограничение на броя папки, писма, адреси в листата с контакти и mail адресите.

Най-често задавани въпроси

Стани редактор