Start.bg
За Start.bg
Стани редактор
Регистрация
Редактори
Стани приятел
F.A.Q
Реклама

Реклама


Инвестор.БГ АД е собственик на сайта Start.bg.
Редакторите на отделните подстраници са външни сътрудници, които не са служители на Инвестор.БГ.

Възможности за реклама в Start.bg:

VIP link - линк със специално обозначение VIP. Добавя се в специална кутия VIP Links, разположена най-горе в средната колона или в тематична кутия по избор на рекламодателя

Банер - рекламно каре с картинка и текст, поместено на страницата.

За визуализация на рекламните позиции кликнете тук.

За добавяне на VIP линк или качване на банер на рекламните позиции, оцветени в червен цвят, пишете на следния e-mail: . Информация за цените и общите условия за реклама можете да намерите тук

За добавяне на VIP линк или за качване на банер на рекламната позиция, оцветена в жълт цвят, пишете на редактора на съответната страница / чрез опцията „Пиши на редактора” в най-долната част на страницата.

Ново! Директна покупка на VIP линк
Можете директно да закупите линк на всяка страница, посредством опцията „Купи VIP линк” в кутията Start.bg инфо. Повече за новата услуга научете тук

Добавянето на обикновен линк към вашия сайт в подстраниците на Start.bg е безплатно. За целта използвайте опцията „Предложи линк“ в най-долната част на страницата”. Обикновен линк е всеки линк без специално обозначение, разположен на подстраниците на Start.bg по преценка на редактора.